Kuljettajan ammattipätevyyskortin hakeminen jatkokoulutuspäivien suorittamisen jälkeen.

Ammattipätevyys 

Ammattipätevyyden tarkoitus on edistää kuljetusalan työntekijöiden ja tiellä liikkujien terveyttä ja turvallisuutta sekä edistää ympäristöystävällisyyttä.

Ammattipätevyyskoulutuksen kautta kuljettajien asiantuntemus lisää kuljetusten ja palvelujen laatua sekä tarjoaa heille mahdollisuuden parantaa työturvallisuutta.

Ammattipätevyyden perus- ja jatkokoulutusta antavien koulutuskeskusten yhteystiedot löytyvät www.trafi.fi-sivustolta.

 

Kuljettajan ammattipätevyyskortin hakeminen jatkokoulutuspäivien suorittamisen jälkeen.

Hakuaika: Henkilöliikenne 10.3.2013 - 9.9.2013
Tavaraliikenne 10.3.2014 - 9.9.2014

Ajokorttimerkintä (tulee uusi ajokortti) Poliisilta: Haetaan suoraan poliisilaitokselta

Ammattipätevyyttä  osoittavan merkinnän tekeminen ajokorttiin edellyttää uuden ajokortin hakemista.

Hakemuksen liitteenä tulee olla:
kaksi valokuvaa, jotka täyttävät passivalokuvan vaatimukset ja ovat digitoitavissa (valokuvana voidaan käyttää myös aikaisemmin ajoneuvoliikennerekisteriin talletettua valokuvaa, josta hakijan hyvin tunnistaa)

Korttiin tulee erityisehto 95, mutta erityisehdon lisääminen ei vaikuta
kortin voimassaolo  aikaan. Hinta 45€

Erillinen ammattipätevyyskortti Ajovarmasta (50€):

Kuljettajan ammattipätevyyskorttia haetaan hakemuksella ja hakemukseen on liitettävä:

Valokuva, joka täyttää passivalokuvan vaatimukset ja on digitoitavissa. Valokuvana voidaan käyttää myös aikaisemmin ajoneuvoliikennerekisteriin talletettua valokuvaa ( on haettu esim kuljettajakortti digipiirturia varten tai uusi kuvallinen ADR ajolupa)

Kopio ajokortista, jos ajokortti on myönnetty muualla kuin Suomessa Hinta 50 €

Työehtosopimuksen määritys kustannuksista

Työnantaja maksaa puolet lainsäädännön edellyttämästä ajokortin uudistamisesta aiheutuvista kustannuksista sekä kokonaan työnanta-jan työtehtävissä vaatimien pätevyystodistusten tai -korttien hankinta-kustannukset sellaiselle työntekijälle, joka tarvitsee niitä kyseisessä työsuhteessaan. Edellytyksenä on ajokortin uudistamiskustannusten osalta, että työntekijän työsuhde on jatkunut keskeytymättä 5 vuotta.
Jos työntekijän työsuhde päättyy työntekijästä johtuvasta syystä en-nen kuin 4 kuukautta on kulunut korttien tai todistusten hankkimisesta tai uusimisesta, työntekijä on velvollinen korvaamaan työnantajalle korttien tai todistusten hankinta- tai uusimiskustannukset kokonaisuu-dessaan. Jos työntekijän työsuhde päättyy työntekijästä johtuvasta syystä tämän jälkeen kuitenkin ennen kuin 11 kuukautta on kulunut korttien tai todistusten hankkimisesta tai uusimisesta, työntekijä on velvollinen korvaamaan työnantajalle korttien tai todistusten jäännösarvon, joka on 50 % hankinta- tai uusimiskustannuksista. Työnantaja saa kuitata jäännösarvon lopputilistä.

Ammattiliikenteen palvelupisteet 

Nämä Ajovarman toimipisteet tarjoavat täydet ammattiliikenteen palvelut, eli hoitavat raskaan kaluston ajokokeiden lisäksi ADR- ja ammattipätevyyskokeita.

Palvelut:

  • Raskaan kaluston ajokokeet

  • ADR-ajolupakokeet

  • Ammattipätevyyspalvelut

  • Ammattipätevyys- ja ADR ryhmäkokee

    Ota yhteys toimipisteesee

     

HYVINKÄÄ
Kalliokierto 6
05460 Hyvinkää
puh. 075 323 9817
faksi 075 323 2291

JÄRVENPÄÄ
Mikontie 10
04430 Järvenpää
puh. 075 323 9816
faksi 075 323 2251

LOHJA
Lehmijärventie 4
08500 Lohja
puh. 075 323 9820
faksi 075 323 2401

PORVOO
Teollisuustie 18
06150 Porvoo
puh. 075 323 9818
faksi 075 323 2431

VANTAA KAIVOKSELA
Vetokuja 2
01610 Vantaa
puh 075 323 9800
faksi 075 323 9501