Jäsenyys tarkistetaan

AKT tapahtumat

22.08.2020 - 23.08. AKT:n linja-autopäivät (22.8.2020)

Ilmoittautuminen avataan myöhemmin.

08.08.2020 Ilta- ja pääjuhla kesäpäivillä 2020 (8.8.2020)

Illalliskorttitilaukset alla olevalla lomakkeella viimeistään 31.5.

08.08.2020 Karaokekilpailu kesäpäivillä 2020 (8.8.2020)

Ilmoittautuminen alla olevalla lomakkeella 15.6. mennessä.

08.08.2020 Köydenveto kesäpäivillä 2020 (8.8.2020)

Ilmoittautuminen alla olevalla lomakkeella viimeistään 15.6.

08.08.2020 Yleisurheilu kesäpäivillä 2020 (8.8.2020)

Ilmoittautumiset sarjoihin alla olevalla lomakkeella viimeistään 15.6.

 

 

Toimi näin, jos sinut lomautetaan koronan seurauksena

Jos sinut lomautetaan, ilmoittaudu verkossa TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi heti ensimmäisenä lomautuspäivänä ja hae ansiopäivärahaa omasta työttömyyskassasta kahden viikon kuluttua lomautuksen alusta.

 

Sairauden ajalta maksetaan lähtökohtaisesti joko palkkaa tai sairauspäivärahaa ja karanteenin ajalta tartuntatautipäivärahaa. Koronan seurauksena myös lomautukset voivat olla mahdollisia.

Lomautukset voivat johtua esimerkiksi matkustusrajoitteista, kulutuksen vähenemisestä tai siitä, että merkittävä osa työyhteisöstä on karanteenissa.

Työnantajan on annettava lomautusilmoitus ennen lomautuksen alkua.

Jos sinut lomautetaan, ilmoittaudu verkossa TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi heti ensimmäisenä lomautuspäivänä.

Hae ansiopäivärahaa omasta työttömyyskassasta kahden viikon kuluttua lomautuksen alusta. Jos lomautuksesi kestää lyhyemmän aikaa, hae päivärahaa aikaisintaan viimeisen lomautuspäivän jälkeen.

AKT:n jäsenet ovat Kuljetusalan Työttömyyskassan jäseniä.  Voit hakea päivärahaa kassan Netta-verkkopalvelun kautta: https://netta.kuljetusalantk.fi/login.

 

 

Tiedoksi kuljettajille

Onnistuimme vahvalla edunvalvonnalla keskeyttämään rahastuksen HSL alueella linja-autoissa, joka oli yksi suurimmista riskeistä linja-autonkuljettajan työssä altistua korona-virukselle

Suosittelemme HSL-alueella toimiville linja-autonkuljettajille, että he noudattavat työnantajan/(HSL:n) ohjeistusta koronavirukselta suojautumiselle 17.3.2020 aamuliikenteestä. Myös liikenteen sujuvuuden ja hyvän matkustajapalvelun turvaamiseksi bussien kaikkia ovia tulee käyttää normaalilla tavalla.

Jos sinä tai läheisesi kuulut riskiryhmään voit pyytää työnantajalta henkilökohtaisia suojaimia ja tarvittaessa pyydämme kääntymään työterveyshuollon puheille.

Asiamme on saanut sen verran julkisuutta, että toivomme ihmisten olevan valveutuneita milloin pitää jäädä kotiin ja välttävät joukkoliikenteen turhaa käyttöä.

Kun saat koronaviruksen. Pyydämme ilmoittamaan asiasta myös luottamusmiehille sekä työsuojeluvaltuutetuille, jotta tiedämme miten tapauksia tulee ilmi meidän työpaikoillamme.

T: Toimikunta

 

Kevätkokous SIIRRETTY ELOKUU??

Show & Dinner SIIRRETTY 2021

Sählyvuoro Loppu kevät peruttu

Liity liittoon! Liity tästä

Työehtosopimus löytyy täältä

 

 

http://www.akt.fi/liity-jaseneksi/

 

Hoida työttömyyskassa-asioitasi verkossa. Tutustu

Anna palautetta kotisivuistamme että voimme kehittää niitä.

Pyrimme näillä sivuilla palvelemaan jäseniämme ja informoimaan heitä sekä mahdollisia uusia jäseniä palveluistamme.

Liiton uutiset

Määräaikaiset muutokset AKT:n työehtosopimuksiin (eilen)

Määräaikaiset muutokset koronaviruksen takia ovat astuneet voimaan 30.3.2020 seuraavien AKT:n työehtosopimusten osalta: Ahtausalan työehtosopimus Matkustamohenkilökunnan työehtosopimus  sekä siihen liittyvät Finnairin, Norran ja CityJetin lisäpöytäkirjat Matkatoimistoja koskeva työehtosopimus Huolinta-alan varastoterminaali- ja satamatyöntekijöitä koskeva työehtosopimus  Viking Linen työehtosopimus Suomen vapaasataman työehtosopimus Liikenneopetusalan työehtosopimus Kaupan automiesten työehtosopimus Elintarvikealan automiesten työehtosopimus Airpro Oy työehtosopimus Osapuolet ovat sopineet seuraavista määräaikaisista muutoksista em. työehtosopimuksiin mahdollisten voimassa olevien työehtosopimusmääräysten estämättä: Yt-

AKT:n tilaisuudet ja tapahtumat peruttu 31.5. asti (eilen)

COVID-19 viruksen (koronavirus) aiheuttaman tartuntojen ehkäisemiksi AKT on peruuttanut kaikki tapahtumat ja koulutustilaisuudet 31.5. asti. Henkilökohtainen jäsenpalvelu liiton toimistoissa on toistaiseksi lopetettu koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi. Jäsenpalveluasioita hoidetaan toimistoissa edelleen puhelimitse, sähköpostitse, postitse jne. Myös toimitsijoiden osallistuminen tilaisuuksiin ja kokouksiin on viruksen leviämisen estämiseksi ja AKT:n toiminnan turvaamiseksi kielletty 31.5. asti. Kaikki jäsentapaamiset hoidetaan lähikontakteja välttämällä. Tilanne tarkastellaan uudestaan 13.5.

Päivitys SAK:n sivuilla: Miten koronavirus vaikuttaa työelämään? (30.3.2020)

Työmarkkinajärjestöjen neuvottelemassa koronakriisipaketissa esitettiin hallitukselle useita toimenpiteitä, joilla voidaan turvata ihmisten toimeentulo ja yritysten toiminnan jatkuminen vaikeassa tilanteessa. Hallitus tarttui näihin esityksiin ja ne ovat nyt edenneet tai etenemässä eduskunnan käsittelyyn ja lakimuutoksiksi. Hallitus antoi torstaina 26.3. lomautusta, koeaikaa, työnantajan takaisinottovelvollisuutta ja yt-menettelyaikojen väliaikaisia muutoksia koskevat lakiesitykset eduskunnalle  ja niiden on tarkoitus tulla voimaan ensi viikon alussa eli viikolla 14. Muutokset ovat voimassa kolme kuukautta 30. kesäkuuta asti. Lue lisää väliaikaisista muutoksista tämän jutun kohdista 11–14. Useista työmarkkinajärjestöjen kriisipaketin esityksistä sovitaan työehtosopimuksiin tehtävillä väliaikaisilla muutoksilla ja näitä  alakohtaisia muutoksia liitot ovat jo tehneet ja tekevät parhaillaan.

Ajo- ja lepoaikoihin määräaikainen poikkeus 27.3.2020 alkaen koronavirustilanteen johdosta (30.3.2020)

Valtioneuvosto on 26. maaliskuuta 2020 antanut linja-autojen ja tieliikenteen raskaan tavaraliikenteen ajoaikojen pidentämistä ja lepoaikojen lyhentämistä koskevan asetuksen koronavirustilanteesta johtuen. Asetuksella on tarkoitus turvata kotimaan tavarakuljetuksia ja yhteiskunnan huoltovarmuutta. Autoliikenteen Työnantajaliitto ry, Öljytuote ry ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry ovat sopineet, että asetuksen mukaiset määräaikaiset muutokset ajoaikojen pidentämisestä ja lepoaikojen lyhentämisestä otetaan käyttöön kuorma-autoalan, linja-auto henkilökunnan sekä säiliöauto- ja öljytuotealaa sekä niihin liittyviä toimintoja koskevien työehtosopimusten osalta silloin kun kuljettaja ajaa ajo- ja lepoaika-asetuksen piirissä olevaa liikennettä. Ajo- ja lepoaika-

SAK:n kysely: Yli puolet yksityisen palvelualan luottamusmiehistä kertoo lomautusten käynnistymisestä (27.3.2020)

Yksityisten palvelualojen SAK:laisista luottamusmiehistä 53 prosenttia kertoo, että työpaikalla on käynnistetty lomautuksia koskeva yt-menettely tai sovittu menettelyn käynnistämisestä. Lisäksi 21 prosenttia heistä kertoo, että henkilöstöä on jo lomautettu. Tiedot käyvät ilmi SAK:n luottamusmiehille tällä viikolla tehdystä kyselystä. Kysely tehdään jatkossa kerran viikossa. Kaikista kyselyyn vastanneista luottamusmiehistä 39 prosenttia kertoo, että lomautuksista neuvotellaan tai neuvotteluja ollaan aloittamassa. Luottamusmiesten mukaan 13 prosentilla työpaikkoja työntekijöitä on jo lomautettu. Yksityisen palvelualan jälkeen toiseksi eniten lomautuksista kertovat kuljetusalan luottamusmiehet (44%). – Yksityinen palveluala kärsii eniten ja ensimmäisenä koronapandemian aiheuttamasta talouskriisistä, mutta tilanne näyttää heikkenevän nopeasti myös muilla aloilla,
AKT
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT r.y.
SAK
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö