Vahva edunvalvoja Pääkaupunkiseudun linja-autoliikenteessä

Jäsenyys tarkistetaan

AKT tapahtumat

14.03. AKT Salibandyturnaus (tänään)

Ilmoittautuminen viimeistään 31.1.2020 alla olevalla lomakkeella.

18.04. AKT:n keilailun mestaruuskisat (tänään)

Sitovat ilmoittautumiset alla olevalla lomakkeella 20.3. mennessä tai puhelimitse 0400 846 262.

22.08. - 23.08. AKT:n linja-autopäivät (tänään)

Ilmoittautuminen avataan myöhemmin.

 

 

Osaston E-mail: osasto@akt009.fi

Syyskokous Lue lisää

Sählyvuoro Lue missä?

Liity liittoon! Liity tästä

Työehtosopimus löytyy täältä

 

 

http://www.akt.fi/liity-jaseneksi/

 

Hoida työttömyyskassa-asioitasi verkossa. Tutustu

Anna palautetta kotisivuistamme että voimme kehittää niitä.

Pyrimme näillä sivuilla palvelemaan jäseniämme ja informoimaan heitä sekä mahdollisia uusia jäseniä palveluistamme.

Liiton uutiset

EU:n tuomioistuin tyly loman suoja-asiassa (tänään)

Euroopan unionin tuomioistuin antoi 19. marraskuuta tuomionsa AKT:n ja Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestön (TSN) ry:n ajamassa työntekijän lomasuoja-asiassa. Tuomio oli pettymys, sillä tuomioistuin kallistui asiassa työantajapuolen ja Suomen hallituksen kannalle. Se totesi tuomiossaan, että EU:n työaikadirektiivi suojaa työntekijän loman minimiosan eli 4 viikkoa, ei enää sen ylimenevää osaa. AKT:n vastapuolena oli Satamaoperaattorit ry ja sen kumppanina Kemi Shipping Oy, josta riita AKT:n osalta lähti liikkeelle. Riidan peruskysymyksenä oli ahtaajan loman turvaaminen sairaustapauksessa 4 viikkoa ylittävältä ajalta. EU:n tuomioistuimen päätöksen jälkeen asia palaa työtuomioistuimen käsiteltäväksi. AKT:n asiamiehenä toimineen SAK:n lakimiehen Jari Hellstenin mukaan ei ole epäselvää, mille kannalle työtuomioistuin asettuu.Syvä pettymys Hellsten kuvaa tuomiota pettymykseksi ja sanoo odottaneensa toisenlaista tulosta. Hän kritisoi etenkin sitä,

JHL: Ilmoitus myötätuntotyötaisteluun ryhtymisestä Helsingin Bussiliikenne Oy:ssä (eilen)

Posti- ja logistiikka-alan Unioni PAU ry on antanut ilmoitukset työnseisauksista Posti Oy:ssä. Ensimmäinen työnseisaus alkoi maanataina11.11.2019 klo 6:00 ja päättyy sunnuntaina 24.11.2019 klo 24:00 Toinen työnseisaus alkaa maanantaina 25.11. klo 00:00 ja päättyy sunnuntaina 8.12.2019 klo 24:00. Tämän johdosta ilmoitamme, että Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry ryhtyy kyseisiä työnseisauksia koskevaan myötätuntotyötaisteluun, joka alkaa maanantaina 25.11.2019 klo 03:00 ja päättyy tiistaina 26.11. klo 03:00, mikäli Posti- ja logistiikka-alan PAU ry:n työnseisaukset jatkuvat. Myötätuntotyötaistelun aikana Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n jäsenet, jotka työskentelevät Helsingin Bussiliikenne Oy:ssä, pidättäytyvät työstä. Paikallis- ja lähiliikenteessä työstä pidättäytyminen koskee niitä kuljettajia,

AKT:n tuki postilaisille laajenee HSL:n alueelle (18.11.2019)

  AKT:n myötätuntotyötaistelun neljäs vaihe alkaa maanantaina 25.11.2019 klo 03:00 ja päättyy tiistaina 26.11.2019 klo 03:00, mikäli Posti- ja logistiikka-alan Unioni PAU ry:n työnseisaukset jatkuvat. Myötätuntotyötaistelun aikana ne AKT:n jäsenet, jotka ajavat paikallis- ja lähiliikennettä HSL-alueella, pidättäytyvät työstä. Työstä pidättäytyminen koskee myös myötätuntotyötaistelun kohteina olevien yritysten huoltokorjaamoiden työntekijöitä.   Aiemmat myötätuntotyötaistelutoimet pysyvät edelleen voimassa.

AKT lisää tukeaan PAU:n työtaistelulle (17.11.2019)

Posti- ja logistiikka-alan Unioni PAU ry on antanut ilmoituksen työnseisauksesta Posti Oy:ssä. Työnseisaus alkoi maanantaina 11.11.2019 klo 06:00 ja päättyy sunnuntaina 8.12.2019 klo 24:00. Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry laajentaa edelleen aiempia PAU:n työtaistelua tukevia myötätuntotyötaistelutoimia. Uudet tukitoimet alkavat keskiviikkona 20.11.2019 klo 00:00 ja päättyvät sunnuntaina 8.12.2019 klo 24:00, mikäli Posti- ja logistiikka-alan Unioni PAU ry:n työnseisaukset jatkuvat. Aiempien myötätuntotyötaistelutoimien lisäksi Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n jäsenet ovat edellä mainittuna aikana ylityö- ja työvuorojen vaihtokiellossa. Ylityö- ja työvuorojen vaihtokielto koskee säiliöauto- ja öljytuotealaa sekä niihin liittyviä toimintoja, ahtausalaa, huolinta-alan varastoterminaali ja satamatyöntekijöitä, matkustamohenkilöstöä, matkatoimistoalaa,

AKT:n tuki PAU:n työtaistelulle laajenee (16.11.2019)

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry laajentaa aiempia myötätuntotyötaistelutoimiaan Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU:n työtaistelulle. Uudet tukitoimet alkavat tiistaina 19.11.2019 klo 0:00 ja päättyvät sunnuntaina 8.12.2019 klo 24:00, mikäli Posti- ja logistiikka-alan Unioni PAU ry:n työnseisaus jatkuu. Myötätuntotyötaistelun aikana Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n jäsenet ovat ylityö- ja työvuorojen vaihtokiellossa. Ylityö- ja työvuorojen vaihtokielto koskee kuorma-autoalan, linja-autohenkilökunnan, terminaalitoimintaa koskevan, huoltokorjaamoja, linja-autoasemia, kaupan automiehiä, elintarvikealan automiehiä ja säiliöauto- ja öljytuotealaa (vain säiliöautonkuljettajat) koskevien työehtosopimusten piirissä työtä tekeviä AKT ry:n jäseniä. Aiemmat myötätuntotyötaistelutoimet pysyvät edelleen voimassa.
AKT
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT r.y.
SAK
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö