Työsuojeluvaltuutetut

Osastomme työsuojeluvaltuutetut 2018-2019

Jari Rintala Transdev Vantaa Oy                                             

Petri Mutanen Transdev Helsinki Oy

Ari Liukkonen Etelä-Suomen Linjaliikenne Oy

Kimmo Suikkanen Pohjolan Kaupunkiliikenne Oy Hyljekujan varikko

Jari Paasonen Pohjolan Kaupunkiliikenne Oy Pasilan varikko

Teemu Ilván Pohjolan Kaupunkiliikenne Oy Finnoonniityn varikko

Ari Eschner Pohjolan Liikenne Oy Kirkkonummen varikko

Kari Laamanen Pohjolan Liikenne Oy (Laukkoski,Söderkulla)

Teppo Leppämäki Pohjolan Liikenne Oy (Pasila,Hyrylä)

Risto Turpeinen Taksikuljetus Oy

 

Työsuojeluvaltuutetun toimikausi on 2 vuotta.Työpaikan työntekijät valitsevat keskuudestaan työsuojeluvaltuutetun seuraavasti:

Pidetään työhuonekunnan kokous jossa asetetaan mahdolliset Työsuojeluvaltuutetut ehdolle ja päätetään ehdokasasettelu aika joka tulee olla vähintään 7 vuorokautta,jonka aikana voidaan ehdolle asettaa lisää henkilöitä,samassa kokouksessa päätetään vaaliajankohta.Pidetään vaalit ja todetaan tulos.

toimikausi alkaa vuoden ensimmäinen päivä jolloin myös tarkastellaan työntekijöiden lukumäärä josta muodostuuTyösuojeluvaltuutetun Työsuojeluvapautus aika.

 

Työsuojeluvaltuutetun tehtävät:

Työsuojeluvaltuutettu on työnantajan ja työntekijöiden yhdyshenkilönä. Valvoo työnlainsäädönnön noudattamista, osallistuu tarkastuksiin. Valvoo työturvallisuutta työpaikalla ja on mukana suunnittelemassa työsuojeluohjelmaa,työterveyshuollon toimintaohjelmaa ja osallistuu niiden toteutuksiin. Ja muut tehtävään kuuluvat asiat.