Työsuojeluasiat

Työsuojeluviranomaiset (valvonta ja neuvonta) Työsuojelu.fi

Aluehallintovirasto

Työturvallisuuslaki: www.finlex.fi

Työterveyshuoltolaki ja asetukset: www.finlex.fi

Työsuojelun tietopankki: https://osha.europa.eu/fi

Työturvallisuuskeskus: www.tyoturva.fi

Työsuojelurahasto: www.tsr.fi

Työterveyslaitos: www.ttl.fi


Työterveyshuolto


Työterveyshuolto on jokaisen työntekijän oikeus. Sen järjestäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus.

Työterveyshuolto-opasTyösuojelu


Työsuojelun tavoitteena on turvata työntekijöiden terveys ja työkyky eläkeikään asti. Työsuojelulainsäädäntö on laadittu tätä tarkoitusta varten ja se edellyttää työnantajaa tekemään kaiken mahdollisen suojellakseen työntekijää joutumasta alttiiksi työtapaturmille. Työnantajan on myös huolehdittava siitä, että työntekijän terveys ei työn johdosta heikkene.


Työsuojelutoiminta työpaikalla (TTK) >>

Sopimus työsuojeluyhteistoiminnasta työpaikoilla (AKT/ALT) >>