Lonkasopimuksen pelisäännöt

Pääkaupunkiseudun Lonkasopimuksen mukaisen kilpailuttamisen pelisäännöt


Aikataulu kilpailukierroksen ratkaisun jälkeen

- Kilpailukierrosten ratkaisupäiväksi katsotaan se päivä kun HSL tekee kilpailukierrosta koskevan ratkaisupäätöksen.
- Aika kilpailun ratkeamisesta linjanhoitovastuun siirtymiseen on vähintään 6 kuukautta.
- Linjanhoitovastuun siirtymispäivänä voittajan/voittajien tarvitsema työntekijämäärä siirtyy voittajien palvelukseen ja muiden työsuhteet päättyvät.
- Työsopimuslakia, työehtosopimusta ja muita säännöksiä noudatetaan päättyvissä työsuhteissa kaikilta osin.

Kilpailukierroksella hävinnen yhtiön aikataulu

- Hävinneellä yhtiöllä on 5 viikkoa aikaa selvittää, paljonko sillä on tarvetta vähentää työntekijöitä kilpailukierroksen tappion johdosta ja toteuttaa irtisanomiset.
- YT-neuvottelut on aloitettava viimeistään 2 viikon kuluttua tarjouskilpailun ratkeamisesta ja YT- neuvotteluissa käytetään enintään 3 viikon neuvotteluaikaa (aikaa on kulunut enintään 5 vk).
- Hävinnyt yhtiö toimittaa irtisanottavien nimet yhteystietoineen (heidän luvallaan) TE toimistolle ns. lonkapankille ja voittaneille yhtiöille.
- Irtisanottujen työsuhteet päättyvät ja ns. lonkapankki sulkeutuu linjanhoitovastuun siirtyessä.

Kilpailukierroksella voittaneen yhtiön aikataulu

- Voittaneen yhtiön on 2 kuukaudessa kilpailun ratkeamisesta selvitettävä, että paljonko sillä on tarvetta palkata työntekijöitä kilpailukierroksella voitettuun liikenteeseen ja tarjottava sitä hävinneen yhtiön työntekijöille.
- Tämän jälkeen työntekijöiden, joille työtä on tarjottu, tulee 2 viikon kuluessa ilmoittaa halukkuutensa tulla palkatuksi voittaneeseen yhtiöön (aikaa ratkeamisesta on kulunut enintään 2 kk+2 vk).
- Seuraavaksi voittaneen yhtiön on (mahdollisesti haastateltava ym.) solmittava työsopimus 3 viikon kuluessa valitsemiensa työntekijöiden kanssa (aikaa on kulunut enintään 3 kk 1 vk).
- Työhöntulotarkastus on suositeltavaa tehdä mahdollisimman pian ennen työsuhteen alkua.
- Työsuhteet uudessa yhtiössä alkavat linjanhoitovastuun siirtyessä ja voittaneen yhtiön velvollisuus palkata voitettuun liikenteeseen ns. lonkapankissa jäljellä olevia päättyy lonkapankin sulkeutuessa.

Uuteen työsuhteeseen mukana siirtyvät työsuhteen ehdot

- työntekijät siirtyvät voittaneessa yhtiössä noudatettavan työehtosopimuksen piiriin.
- Työsuhteen pituus tai palvelusaika siirtyy mukana palkkaryhmän määräytymisen, vuosiloman, sairausajan palkanmaksun ja irtisanomisaikojen osalta.
- Jollei työntekijä muuta ilmoita, hävinnyt yhtiö maksaa erääntyneen lomakorvauksen ja lomarahan, sekä siirtohetkeen saakka kertyneen lomaltapaluurahan erityiselle sulkutilille, josta rahat siirretään työntekijän palkkatilille uuden työnantajan ilmoitettua vuosiloma-ajan pitämisestä.
- Vuosilomasta on sovittava työnantajan kanssa ja työntekijän on ilmoitettava halustaan pitää vuosiloma-aika kahden viikon kuluessa työsuhteen alkamisesta. Vuosiloma-aika on annettava viimeistään 4 kuukauden kuluessa liikenteen siirrosta silloin, kun liikenteen siirto tapahtuu kesälomakauden aikana.

Sopimuksen valvonta

- Sopimuksen tarkoituksen toteutumista valvoo seurantaryhmä ja se kokoontuu välittömästi jos joku sopimusosapuolista sitä pyytää.
- Seurantaryhmään kuuluvat sopimuksen mukaan allekirjoittaneet osapuolet kukin yhdellä edustajalla. Edustettuina seurantaryhmässä ovat ALT, Helsingin kaupunki, AKT, JHL ja JYTY, sekä lisäksi asiantuntijana työvoimaviranomaisen edustaja.
- Seurantaryhmä voi käyttää asiantuntijoita kokouksissaan.