Edunvalvonta- ja työsuojelujaos

Edunvalvonta- ja työsuojelujaosten tehtävänä on valvoa, että voimassa olevaa työehtosopimusta ja lakeja noudatetaan osastoon kuuluvissa työpaikoissa.

Edunvalvontajaosta vetää osaston puheenjohtaja, sihteeri sekä taloudenjoitaja yhdessä

Edunvalvontajaokseen kuuluu:

Kaikki osaston työhuonekuntien luottamusmiehet.

Työsuojelujaosta vetää Jari Paasonen

Työsuojelujaokseen kuuluu:

Kaikki osaston työsuojeluvaltuutetut.