Edunvalvonta- ja työsuojelujaos

TOIMINTASUUNITELMA 2019

Edunvalvontajaos ja työsuojelujaos

  • Järjestää keväällä järjestöauto kierroksen
  • Puuttuu esillä oleviin ongelmiin heti
  • Elvytetään pk-seudun lm./tsv yhteiskokoukset. Kokouksia 4-jotain (tarpeen mukaan) kertaa vuodessa. Puututaan alueen ongelmiin yhdessä
  • Edunvalvontajaos kokoontuu 2-3 kertaa keväällä ja saman verran syksyllä sekä tarpeen vaatiessa useammin.
  • Osallistuminen HSL:n Kusti-työryhmään ja joukkoliikenteen turvallisuuden seurantaryhmään
  • Yhteisen työhyvinvoinnin valvonta ja seuraaminen